Onze Traditie

In de moeilijke jaren na de tweede wereldoorlog, besloot Konstantinos Kazakos, die komt uit een familie met een lange traditie in het produceren van zuivelproducten, in de sector van melk- en zuivelproducten zijn bedrijf te starten.

De oprichting van MEVGAL wordt gezien als de natuurlijke voortzetting van de familietraditie en ontwikkelt zich sindsdien tot het grote succesverhaal. Bij de start van de onderneming huisvest MEGVAL zich in een gehuurd gebouw in Koufalia, een veeteeltgebied vooral bekend om de goede melk. De keuze van dit boeren gebied waarin de 67% van de koemelkproductie van Griekenland is geconcentreerd, wordt gezien als een verstandige keuze, omdat alle boerderijen zich in de omgeving van de faciliteiten van MEVGAL bevinden en deze nabijheid verzekert snel transport van de grondstof naar de fabriek, de directheid van de verwerking en de versheid van het eindproduct. Vanaf het begin zijn er sterke banden ontwikkeld met zowel de lokale gemeenschap als met de veehouders-producenten van schapenmelk en koemelk. Deze boeren werken al lang samen met MEVGAL en zijn vandaag de dag zijn er bijna 1.000 boeren die leveren aan MEVGAL.

De eerste Jaren na de oprichting lag de focus op het produceren van feta en gele kaas in de kleine kaasmakerij. Na een paar jaar bleek de kaasmakerij te klein te worden voor de groeiende productie. In 1967 heeft MEVGAL zijn productie overgebracht naar de nieuwe productiefaciliteit waar we tot op de dag van vandaag ons assortiment produceren. De fabriek werd uitgerust met de meest moderne machines, aangekocht bij gerenommeerde Europese bedrijven, en zo begint de productie op industrieel niveau mét traditionele productiemethodes.

Toen in het begin van de jaren 50 Konstantinos Chatzakos besloot te starten met het product dat hij best kende, de melk, en had een klein bedrijf voor kaasproductie opgericht, kon niemand zich voorstellen dat hij zijn droom zou uitbouwen en een sterk en innovatief bedrijf van internationale strekking zou opbouwen dat innovatief is en constant door ontwikkelt.


Nederlands